Psychology

A pszichológia = lélektan, lélektudomány (az ógörög ψυχή [pszükhé] „lélek” és λογία [logía] „tudomány, ill. -valaminek a- tanulmányozása” szavakból) az ember lelki működéseivel, mentális folyamataival, a gondolkodással, érzelmekkel és viselkedéssel foglalkozó tudomány.
A pszichológia az emberi viselkedés magyarázatára törekszik, ezt kutatja, ennek törvényszerűségeit vizsgálja. Ehhez több oldalról közelít, ennek megfelelően  más-más módon igyekszik magyarázni azt. Ennek megfelelően beszélhetünk: biológiai, behaviorista (viselkedésközpontú), kognitív, pszichoanalitikus, fenomenológiai elméleti megközelítésekről.
A pszichológia tudománya különböző kutatási alapterületekre osztható, ezek az általános pszichológia (biológiai, kísérleti pszichológia), fejlődés-, személyiség- és szociálpszichológia.
A fenti tudományterületek ismereteit, elméleteit hasznosítják az ún. alkalmazott szakirányok mint pl.: neveléspszichológia, iskolapszichológia, gyógypedagógiai pszichológia, klinikai pszichológia, egészségpszichológia, orvosi pszichológia, neuropszichológia, szexuálpszichológia, munkapszichológia, szervezetpszichológia,  sportpszichológia, börtönpszichológia, környezetpszichológia stb.