Gyakori Kérdések

A pszichoterápiát, pszichológiai tanácsadást sok titokzatosság, előítélet lengi körül. Ezeknek a bizonytalanságoknak eloszlatására szeretném itt tisztázni az alapvető kérdéseket a pszichológia tárgyával, a tanácsadás és a pszichoterápia fogalmával, folyamatával, a pszichológus munkával kapcsolatosan. Ugyanakkor szeretném bátorítani, hogy küldje el saját kérdését a pszichologiaatkisgabipszichologus.hu (pszichologia[at]kisgabipszichologus[dot]hu) e-mail címre.

Mivel foglalkozik a pszichológia?

A pszichológia=lélektan: az ember lelki működéseivel, a megismeréssel, gondolkodással, érzelmekkel és viselkedéssel foglalkozó tudomány. Sok speciális ága van (általános, kísérleti, fejlődés-, szociál- és személyiségpszichológia, munka-, szervezet-, művészetpszichológia, klinikai pszichológia, klinikai gyermekpszichológia, kriminálpszichológia, egészségpszichológia, katasztrófa-, környezetpszichológia, közlekedéspszichológia, óvodapszichológia, iskolapszichológia, stb.)

Azonos-e a pszichológia és a pszichoterápia?

Nem azonos a kettő. A pszichoterápia alkalmazott pszichológia, a mentális problémák kezelésének egyik módja.

Lásd bővebben: Pszichoterápia

Mi a pszichiátria?

A pszichiátria az orvostudomány egyik szakterülete, a mentális betegségek, a súlyos elmezavarok kutatásával, gyógyításával foglalkozik (gyógyszerelés, pszichoterápia).

Azonos-e a pszichoterápia és a lelkigondozás?

Nem azonos a kettő. Főként a segítés céljában és ennek elérésének módjában térnek el egymástól.

Mi a különbség a pszichológiai tanácsadás és a pszichoterápia között?

Tanácsadásban a segítés célja, hogy egy problémában továbblendüljön a kliens. A pszichoterápia általában ennél mélyebb lelki, személyiségbeli változást tűz ki célul. Időtartamban, módszerekben, a szakember képzettségében is nagy a különbség a pszichológiai tanácsadás és a pszichoterápia között.

Lásd bővebben: Pszichológiai tanácsadás, Pszichoterápia

Hogyan döntsem el pszichológiai tanácsadásra vagy pszichoterápiára jelentkezzem (mire van szükségem?)

Ha csak egy döntésben, dilemmában keres segítséget, vagy ha élethelyzeti változás miatt ideiglenesen válságban érzi magát, szeretne tisztán látni, átbeszélni a nehézségeit, problémáit egy külső objektív személlyel, szakemberrel, akkor elegendő pszichológiai tanácsadást kérni.

Ha úgy érzi, hogy

  • a lelki állapota régebb óta nincs rendben;
  • valami nagyon megváltozott Önben;
  • nagyon elkeseredett és nem látja a kiutat hosszabb ideje már;
  • visszatérően hasonló vagy ugyanazok a problémák jelentkeznek az életében;
  • szeretné megérteni mélyebben önmagát és a környezetét,

 akkor nagy valószínűséggel pszichoterápiára van szüksége.

Előfordul, hogy egy pszichológiai tanácsadás befejeztével arra a konklúzióra jut, hogy egy pszichoterápia keretében készen áll arra, hogy nagyobb „rendet tegyen” önmagában.

Mi történik a pszichológiai tanácsadás vagy a pszichoterápia egy-egy ülésén?

Nincs két egyforma ülés. A megbeszélt 45 perc kizárólagosan az Ön rendelkezésére áll. Ezalatt beszélhet önmagáról, a problémájáról, bármiről, ami nagyjából kapcsolódik a vezérfonálhoz, a fő témához. Én, a pszichológus ügyelek, hogy a légkör biztonságos, zavartalan legyen, olyan, amiben Ön kényelmesen el tudja mondani a gondolatait, ki tudja fejezni érzéseit. Kérdésekkel fogok segíteni tisztázni dilemmáit, körbejárni és több oldalról megvizsgálni a problémákat. Igyekszem úgy gondoskodni a tanácsadási folyamatról, hogy rátaláljon saját megoldásaira, céljaira és a változás útjára.
Pszichoterápiás ülésen (különösen a dinamikusan orientált terápia esetében) jó mindenről, bármiről beszélni, ami Önben megfordul – események, történések, hétköznapi dolgok, gondolatok, érzések, vágyak, emlékek, dilemmák, család stb. Pszichoterapeuta szerepben többet fogok hallgatni, kevesebbet kérdezni, de igyekszem a lehetséges összefüggésekre ráirányítani a figyelmét.

Milyen esetekben segíthet nekem a tanácsadás?

Pszichológiai tanácsadás a problémák széles skáláját hivatott segíteni: erős stresszt, megterhelést okozó életesemények, munkahelyi gondok, kapcsolati problémák (válás, para-kapcsolat, szakítás, magányosság, házassági konfliktusok, féltékenység stb.), gyermeknevelési kérdések, különféle traumatikus események (baleset, erőszak, egyéb támadások, katasztrófák), negatív testkép, alacsony önértékelés, gyász esetén ajánlott a pszichológiai tanácsadás.

Mikor forduljak inkább pszichoterapeutához?

Általában akkor érdemes fontolóra venni a pszichoterápiát, ha ugyanazok a jelenségek, problémák újra és újra előfordulnak az életében; ha a nehézségével régóta küzd, de nem halad semerre; ha valami miatt erős kíváncsiság ébred Önben belső világának mélyebb megismerésére.

Meddig kell járnom?

A szükséges ülések száma az adott, aktuális probléma jellegétől függ. Az első konzultációs alkalom során dől el az is, hogy egyáltalán ajánlott-e a pszichológiai tanácsadás vagy más segítségre van szüksége. Általában 5 alkalom után már eredményre juthat a tanácsadás.

A Rövid Dinamikus Pszichoterápia rendszerint 15-30 alkalomból áll. A Dinamikusan Orientált Pszichoterápia általában nincs határidőhöz kötve, legtöbbször fél évnél tovább, akár 1-2, de több évig is eltarthat.

Bővebben lásd: Egyéni dinamikusan orientált pszichoterápia.

Számíthatok a pszichológus titoktartására, diszkréciójára?

A teljes tanácsadási és terápiás folyamatra érvényes a titoktartás. Ez annyit jelent, hogy a pszichológus nem adhat ki harmadik félnek semminemű információt a hozzá fordulókkal kapcsolatosan. Se családtagnak, se ismerősnek. Ez alól egyetlen kivétel létezik: ha valaki önmagára vagy másokra veszélyt jelent, a szakembernek a jog előírja: kötelező értesíteni a megfelelő szerveket (rendőrség, mentők).

Miért kell legalább hetente járnom?

Mert a rendszeresség a hatékony tanácsadás és pszichoterápiás munka záloga. Fokozatos, ugyanakkor folyamatos fejlődést biztosít.

Miért kell kifizetnem a lemondott alkalmat?

Az egy héten belül lemondott alkalmak óradíja rendezendő. Minden héten ugyanazt az időt, ugyanabban az időpontban Önnek tartom fenn. Attól, hogy kihagyja vagy lemondja, az az óra még mindig az Önnek fenntartott idő marad - amit más kliensnek nem adok, nem adhatok át. Minden egy héten belül lemondott alkalom vagy kihagyott ülés után a teljes díj fizetendő. Mindez azonban az Ön legjobb érdekét is szolgálja (terápia folyamatossága ne szakadjon meg, rendszeresség megmaradjon!)

Küldhetek-e valakit terápiába, pszichológushoz?

Ha valakiről úgy gondolja, hogy esetleg jó lenne számára a tanácsadás vagy pszichoterápia, javasolja neki ezeket a lehetőségeket, de ő maga hívja fel a pszichológust, pszichoterapeutát. Lényeges, hogy az első lépést ő tegye meg, tegyen erőfeszítést önmagáért. Aki nem önmagáért - belátva, hogy segítségre van szüksége - jön pszichológushoz, az nem fog profitálni a pszichoterápiából, nem fog kitartani, nem fog küzdeni a változásért igazán. A saját motiváció nagyon fontos.

Nagy baj van, mit tegyek? - Kríziskezelés

Kríziskezelés, támasznyújtás

Hirtelen, váratlan, megoldhatatlannak, kilátástalannak, elviselhetetlennek tűnő helyzetbe, krízisbe bármelyikünk kerülhet élete során. Ilyenkor könnyen elveszítjük lelki egyensúlyunkat, mert nem tudunk menekülni a helyzet elől, kénytelenek vagyunk szembenézni a történéssel, a helyzetet nem tudjuk megoldani szokásos eszközeinkkel. A krízis azonban magában hordozza a pozitív és a negatív irányba történő változás lehetőségét is, ezért érdemes mielőbb segítségért fordulni. A pszichológiai segítséget ilyenkor a krízisintervenció (szakszerű kríziskezelés) és támogató beszélgetések jelentik.

A krízisben lévő egyén jellemzői

A krízisben lévő egyén az adott problémára, azon belül is egy-egy apró részletre fókuszál, sokat tud helyzetéről, azonban ismereteit képtelen strukturálni, keresi a megoldást, de elgyötört, szorongó, érzelmeit nehezen kontrollálja, impulzív. A tájékozódó megnyilvánulások, attitűdök megszokott rendszere felborul, megszűnik az egyén önmagára vonatkozó jövőképe. Munkavégzése alacsony hatásfokú, a mindennapos rutintevékenységek is nehézkessé válnak. A krízisben lévő kapcsolatrendszere megváltozik, véleménye társairól a tőlük kapott segítségtől, támogatástól függ. Az egyén fokozottan befolyásolhatóvá válik, függőség-igénye jelentős, „kapaszkodik” a segítőbe, mély regresszióba (gyerekes állapotba) süllyed. A krízis egyúttal a kommunikáció válsága is, az egyén az egyensúlyi állapottól eltérő módon közöl, fokozottan használ utalásokat, szimbólumokat, környezete nehezebben értheti meg, melynek következtében elszigetelődése fokozódik.

Segítség

Krízis esetén érdemi segítséget jelenthet a támogató környezet, család, barátok, vagy egy olyan személy, aki meghallgat, támogatást nyújt, ez lehet akár a szomszéd vagy a fodrász.

A telefonos lelkisegély-szolgálatok kríziskezelésre specializálódtak, számos ingyenesen hívható telefonszolgálat áll a nehéz élethelyzetbe kerülők rendelkezésére.

Lásd: Lelkisegély Szolgálatok