Egyéni dinamikusan orientált pszichoterápia

Egyéni terápia ajánlott ha valaki a saját magával szemben felmerülő kérdések (pl. miért kerül mindig hasonlóan kellemetlen helyzetekbe), vagy a környezetével kapcsolatosan vissza-visszatérő problémák, illetve betegségek miatt elbizonytalanodik, kétségek gyötrik, szorong, elkeseredik.

Dinamikusan orientált terápia

Összetettebb, kevésbé megfogalmazható problémák esetében javasolt terápiás módszer, ún. "beszélgető terápia". Heti 1-2 ülésben előre nem meghatározott ülésszámban zajlik. Cél a problémák összefüggéseinek megértése.
Ez a terápiás módszer a pszichoanalízis szemléletére épül, de bizonyos paramétereiben eltér a standard analízistől (pl. ülésgyakoriság, fekvő/ülő helyzet). Feltáró módszer, ami annyit jelent, hogy a tünetek gyökereit, a tünetek mögött rejlő összefüggéseket, tudattalan motívumokat, a belső konfliktusokat hivatott feltárni, felszínre hozni, a korábbi traumatikus élményeket feldolgozni, ezáltal érni el a személyiség változását, a tünetek javulását, az önálló, konstruktív életvezetésre való képesség elérését. A terápia addig tart, amíg a folyamat közös megállapodással le nem zárható. Fontos, hogy a dinamikusan orientált pszichoterápia vezérfonalát a klients foglalkoztató gondok, jelennel, jövővel kapcsolatos érzések, emlékek szabad elmondása adja.

Dinamikusan orientált rövid terápia

Ebben a terápiás módszerben a lelki munka egy olyan aktuális (rövidebb ideje fennálló) belső konfliktus köré szerveződik, aminek az élettörténetben is komoly jelentősége van. A konfliktus átdolgozása, több szempontból való megértése teszi lehetővé, hogy a személyiség továbbfejlődjön. Lényeges, hogy  jól megragadható problémák, körülírható tünetek esetén alkalmazható igazán hatékonyan, valamint nem célja a személyiség teljes átdolgozása, csak az aktuális problémát kiváltó nem tudatos pszichés konfliktus feltárására törekszik.
Előre meghatározott ülésszámban (heti 1-2, összesen 15-30 ülés), 3-6 hónapig tartó pszichoterápia. Ülő helyzetben zajlik.

Mindkét módszert szakorvosi vagy klinikus szakpszichológusi végzettséggel és pszichoterápiás szakképesítéssel rendelkező pszichoanalitikus pszichoterapeuta, pszichoanalitikusan orientált pszichoterapeuta végezheti.