Pszichológus magánpraxisok szabályozása - kiút a zavarosból

2013-01-10 | Kis Gabriella
pszichológus etika

Magyarországon magánrendelőt pszichológus akkor nyithat, ha rendelkezik Működési Engedéllyel és megfelel bizonyos szakmai követelményeknek, szakvizsgákat tett le, pl. klinikai szakpszichológus vagy pszichoterapeuta szakvizsgát. Ennek hiányában, pszichológusként csak rendelési időt bérelhet valahol és szupervízió (másik szakember felügyelete mellett) végezhet pszichoterápiás vagy klinikai (egészségügyi) pszichológiai munkát.
A magán praxisban jó, ha a pszichológus képzett és jártas a klinikai pszichológiában, vagyis meg tudja ítélni, hogy a hozott panaszok, problémák háttere milyen jellegű, mennyire az egészség (testi/lelki) hiányából fakad, hogyan lehet a bajokat megelőzni és orvosolni, az egészséges lelki működéseket erősíteni. A legszerencsésebb, ha a magán pszichológus klinikai szakpszichológusi szakvizsgával (ennek megfelelően Működési Engedéllyel) rendelkezik és ezen felül képzett a pszichoterápiában (annak egy vagy több ágában) is, melyből szintén szakvizsgát tett. Vannak pszichológusok, akik Tanácsadásból szereztek szakvizsgát, de klinikai (más szóval egészségügyi) területen és pszichoterápiában nem jártasak, képzettek. 

A képet azonban tovább bonyolítja, hogy sajnos Magyarországon a megfelelő szakmai és jogi szabályozás hiánya miatt vannak pszichológus diplomával és minden más befejezett illetve regisztrált szakképzés nélkül is bátran magán rendelést folytató pszichológusok, akik „pszichológiai tanácsadást” , a még merészebbek „pszichoterápiát” is kínálnak, ezáltal megtévesztik a segítséget kereső embereket. Ez valószínüleg speciálisan magyar jelenség…a drága, évekig tartó, nagy lemondásokkal járó képzések, az állami munkahelyek megszűnése, a jogi kiskapuk és a szakmai belső szabályozás hiánya áll a jelenség hátterében.

Sok friss diplomásnak, fiatal pszichológusnak évekig kell várnia, esetleg más jellegű munkát végeznie, mire az anyagi és egyéb (egészségügyi állás) feltételeket meg tudja teremteni a szakképzés elkezdéséhez. Jó hír, hogy új rendeletek és módosítások vannak készülőben a szakmán belüli kompetenciákat meghatározó szakmai minimumfeltételekkel kapcsolatban. Remélhetőleg hamarosan lesznek újra az állami szférában, az egészségügyben pszichológus állások és a szakvizsgák letétele újra reális célja lehet a végzős hallgatóknak.
Pár reményt keltő mondat a Magyar Pszichológiai Társaság Klinikai Pszichológiai Szekciójának tájékoztatójából:

"Az MA oklevelet szerzett személy a "pszichológus", az ezt követően a szakképzésbe bekapcsolódó személy a "jelölt", majd a szakvizsga megszerzését követően a szakképzésnek megfelelő a "szakpszichológus"."

"Törvényi előírás, hogy az egészségügyi ellátás szektorsemleges vagyis azonos színvonalú kell, hogy legyen mindenhol (privát és állami szférában). Szakmánk elemi érdeke a szakmai színvonal megőrzése, épp, hogy ez védi meg a magánrendeléseket a sarlatánoktól és azoktól, akik a szakmai minimumot sem képesek nyújtani és ezt fogja ellenőrizni az ÁNTSZ."

További szemelvények az Egészségügyi Szakmai Kollégium Klinikai Szakpszichológia és Pszichoterapeuta Klinikai Szakpszichológus Tagozata 2012. nov. 23.-i tájékoztatójából: 

"3. A Tagozat rögzítette a rendeletben, hogy a klinikai szakpszichológus az egészségügy teljes területén kompetens szakember.
4. Az egészségügyben alapdiplomával (MA diploma) is dolgozhatnak pszichológusok, az elnevezésük szakpszichológus jelölt. Az egészségügyben (hasonlóan az orvosi rendszerhez) szükséges a szakképzés megszerzése, a szakképzési rendeletben megfogalmazottakkal összhangban, mely szerint: "A szakképzés ideje alatt a jelölt egészségügyi tevékenységet a képzés során megszerezhető kompetenciák tekintetében szakmai felügyelet alatt végez".
Tehát önálló munkát, pszichodiagnosztikát és pszichoterápiát szakpszichológus jelölt nem végezhet, csak szupervízió és klinikai szakpszichológus felügyelete mellett." 

Bővebben: ÖNÁLLÓ EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG; Képzetlen szakemberek??