Lélek - psziché

A görög „pszükhé” szó eredeti, alapjelentése: élet - de jelent leheletet, lélegzetet, személyiséget, lelket is. A pontos definíció körül évszázadokon keresztül folyt a vita filozófusok, teológusok között. Filozófiai szempontból a lélek egy olyan közhasználatú szó, amelynek jelentése változó, és rosszul körülhatárolt. A lélek szót többféle értelemben is használjuk, mely így több, eltérő fogalmakat takar. Egyes nyelvekben külön szavak szolgálnak az Isten Lelkének és az ember lelkének kifejezésére: a héber ruach és nefes, a görög pneuma és psyche, a latin spiritus és anima, a német Geist és Seele, az angol spirit és soul stb.
A pszichológia az emberi elme tudatos és nem tudatos részét, működését vizsgálja. Ez a működés magában foglalja a viselkedés minden elemét: az érzelmeket, a motivációt, a kognitív funkciókat (észlelést, tanulást, memóriát, figyelmi folyamatokat, gondolkodást stb.).