Pszichológus

Pszichológus teljes mester képzést végzett, bölcsész diplomával rendelkező szakember, aki az emberi lélek, az elme, a viselkedés, gondolkodás, érzelmek törvényszerűségeiről tanult az egyetemen (általános lélektant, fejlődéslélektant, szociál pszichológiát, személyiségpszichológiát, anatómiát és élettant stb), kutatja azokat vagy a pszichológia valamely alkalmazott ágát műveli (egészségpszichológia, klinikai pszichológia, neuropszichológia, orvosi pszichológia, szexuálpszichológia, sportpszichológia, iskolapszichológia, nevelés pszichológia, gyógypedagógiai pszichológia, környezetpszichológia, munkapszichológia, szervezetpszichológia, börtönpszichológia).
A pszichológus hallgatók az egyetem mesterképzése alatt választanak a szakirányok közül, illetve az adott speciális pszichológiai területen továbbképzéseken vesznek részt az egyetemi diploma megszerzése után. Nem minden pszichológus képzett és dolgozik a gyógyítás területén, csak a klinikai szakpszichológusok (ez már egy alap szakvizsgát jelent) és a pszichoterapeuta szakvizsgával rendelkező pszichológus.