Párkapcsolat – Párhatárok

2013-09-13 | Kis Gabriella
Párterápia

Párkapcsolat témakörben idén jelent meg egy könyv „Párhatárok” címmel, amiről érdemes néhány szót ejtenem. A Párhatárok szerzői gyakorló pszichológusok, pszichoterapeuták, a párterápia szakértői több igen jó könyvet írtak együtt a személyes énhatárokról gyermeknevelés, kamaszok, párkapcsolat és családterápia vonatkozásában (lásd könyvajánló). Ebben a könyvben olyan fontos kérdésekre keresik a választ mint pl.: Hol a határ az egymással való törődés és egymás irányítása között? Hogyan egyeztethető össze szabadság és felelősségvállalás a párkapcsolat vonatkozásában? Hogyan valósítható meg egy párkapcsolatban, házasságban két különálló, érett személyiség egysége?
Dr. Henry Cloud és dr. John Townsend szerint egy párkapcsolat sikerét, házasságunkat legfőképpen az határozza meg, milyen mélységű az önismeretünk, milyen kérdésekkel vagyunk hajlandóak szembenézni és melyekről nem akarunk tudomást venni. Könyvük  élvezetes és hasznos olvasmány annak, aki párkapcsolat problémákkal küszködik, szeretné párkapcsolatát jobban megérteni.

Az első fejezetek a határok definiálásával indítanak: Mire jók a határok, hogyan húzhatunk határt önmagunkkal szemben? A következő részekben a párkapcsolat határainak kijelölésével foglalkozik, ilyen fejezet címekkel mint: Az egységhez két teljes fél kell; Azt kapjuk, amit értékelünk stb. A harmadik nagy egységet a párkapcsolat során felmerülő konfliktusok kezelésének szentelik. Majd a párhatárok félreértésével, a párhatárok téves alkalmazásával foglalkozó részek zárják a könyvet. 

A két szerző, párterapeuta ajánlásában ez áll: „Könyvünk sokkal inkább arról szól, hogy miként veheti ki-ki a kezébe a saját életét, párkapcsolatát és védheti meg önmagát, hogy azután a házastársát is jól szerethesse, anélkül, hogy támogatná hibáiban, vagy megmentené tettei következményeitől…Reméljük, hogy amint megtanulja, hogyan válhat a nem szócska áldásos kifejezéssé a házasságában, a felelősségvállalásnak és a szabadságnak köszönhetően mély gyökeret ereszt a szeretet Ön és házastársa szívében egyaránt.”

A határ fogalma alapvetően birtokhatárt, védelmet jelent, kijelöli valaminek a kezdetét és a végét. Párkapcsolat vonatkozásában a határ elsősorban a felelősségi körök ismeretét jelenti. Azaz hogy tudjuk egy-egy érzés, hozzáállás vagy viselkedés kinek a „tulajdona”, ki a felelős érte. Mi is a probléma, kihez tartozik: hozzám vagy a társamhoz. A párkapcsolatban a határok felismerésével könnyedén tisztázhatóak a felelősségek. A felelősséget azonban tanulnunk kell: vállalni a saját érzéseinket, vágyainkat, értékrendünket, gondolatainkat, magatartásunkat is. Ez többek között az érett személyiség ismertető jele is egyben.  
A személyes határoknak a párkapcsolat alakulása során átjárhatóaknak, valamennyire rugalmasnak is kell lenniük, a „rossz-ki/jó-be” cserefolyamatok, a kommunikáció és a párkapcsolat  fejlődése érdekében. 
Nagyon tetszik a szerzők megjegyzése: „ A határok alapvetően az önuralomról szólnak… A határokat nem másokkal szemben kell kijelölnünk. A határok rólunk szólnak…kezdjük a változást önmagunkkal”…(de) ”Határokat csak a párkapcsolat összefüggésében lehet húzni…A tulajdonosi szemlélet és felelősségérzet hiányában az ember másokra kezd el mutogatni…”
De fontos, hogy önvizsgálatot tartsunk, milyen indítékok vezérelnek bennünket a határok kijelölésében – nehogy a szeretet, párkapcsolat helyreállítása helyett haragunk, bosszúvágyunk kiélését jelentsék.

A könyvből kiderül, melyek az egészséges házasság, párkapcsolat alapelvei:

  1. Vetés és aratás – tetteink következményekkel járnak.
  2. Felelősségvállalás – felelősséggel tartozunk egymás felé, de nem egymásért.
  3. Hatalom – van hatalmunk bizonyos dolgok felett, de nincs hatalmunk egymás felett.
  4. Tisztelet – ha azt akarjuk, hogy mások is tiszteljék határainkat, nekünk is tisztelnünk kell az övéket.
  5. Motiváció – csak akkor tudunk teljes szívvel igent mondani valamire, ha nemet is mondhatunk rá.
  6. Mérlegelés – mérlegelnünk kell, hogy az általunk szabott határok milyen hatással vannak másokra.
  7. Proaktivitás – értékrendünk és szükségleteink alapján kell cselekednünk a problémák megoldása érdekében.
  8. Irigység – sosem kaphatjuk meg, amire vágyunk, ha a saját határainkon kívülre koncentrálunk.
  9. Aktivitás – passzív várakozás helyett tegyünk aktív lépéseket a határok kijelölése terén.
  10. Nyíltság – világosan kell közölnünk másokkal a határainkat.