A párterápia fő kérdése: mitől lesz jó egy házasság?

2014-01-06 | Kis Gabriella
Jó házasság

Az utóbbi években sok pszichológus, párterapeuta, kutató vizsgálta és kereste a harmónikus, egészséges házasság titkát. 
A viselkedésre, kommunikációra fókuszáló párterapeuták szerint a sikeres házasságot a sikertelentől az különbözteti meg, hogy milyen gyakoriak és erősek a házastársak közötti kölcsönös pozitív megerősítések (egymás elismerése, tisztelete). Ezzel együtt a boldog házaspárokat a megegyezésre törekvés és a konfliktusok felvállalása jellemzi – hiszen konfliktusok mindig adódnak.
A másik oldalról nézve a házasságot, John Gottman amerikai párterapeuta szerint, ellentétben a közvélekedéssel, a válás valószínűségét nem a kölcsönös harag jósolja be, hanem leginkább a negativitás, főleg annak  négy formája: jellemkritika ( a másik egyéniségének támadása, kritizálása), az állandó védekezés (felelősség tagadása) a megvetés (sértő, bántalmazó attitüd), és az elzárkózás a másik meghallgatásától. 
Gottman szerint három párkapcsolat típus létezik, melyek stabilnak mondhatók: 

 • A romantikus állhatatlanok (szenvedélyesen civódók);
 • Az érvényesítők (érzelmileg visszafogottak, de figyelnek egymásra);
 • A konfliktuskerülők (kapcsolatuk negatív oldalát elfogadják, és a pozitívakra építenek).

Mindhárom párkapcsolat típusnál egy negatív megjegyzésre öt pozitív jut. Vagyis a párterapeuta,  pszichológus szerint a házassági elégedettséget a partnerek jutalmazó viselkedésének cseréje eredményezi leginkább, de fontos, hogy képesek legyenek konfliktusaikat kölcsönösen kielégítő módon megoldani a negatív érzések elszabadulása (sértődés, harag, elvonulás, elkerülés) nélkül.

Más párterapeuta, pszichológus vélemények szerint a jó házassághoz még szükség van az alábbiakra is:

 • egyértelmű, őszinte kommunikációra;
 • a közös és egyéni határok (lelkiek) karbantartására;
 • megfelelő önreflexióra, önismeretre;
 • eredeti családról való leválásra;
 • jó megküzdési kapacitásra, készségre;
 • stressz-toleranciára;
 • közös érdeklődésekre;
 • megújulási képességre;
 • alázatra és nagy szeretetre, bölcsességre stb.

Későbbi írásaimban kitérek egyéb párterápia, párkapcsolat gondozó megközelítések felé is.